zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (331) Počet poptávajících (14)



Ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Zakladní údaje

zaměstnání Ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
pro společnost Ministerstvo dopravy
určeno pro absolventa či právníka s praxí

Informace o práci

Popis práce vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastí;
poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a souvisejících oblastech;
podpora při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele);
připravování návrhů interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a spolupráce při jejich projednávání;
zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci meziresortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek;
vypracování právních stanovisek a výkladů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech v Ministerstvu dopravy a vybraných případech v resortu dopravy;
tvorba služebních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek v Ministerstvu dopravy;
zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;
řešení sporných či jinak věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech.
Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo;
trestní bezúhonnost;
zaslání strukturovaného životopisu.
přibližná mzda 27.980 - 41.290
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu říjen listopad 2020

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Tereza Hlavatá
e-mail zamestnani@mdcr.cz
telefon 420225131413
fax