zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (519) Počet poptávajících (17)právník právnička (ministerský rada)

Zakladní údaje

zaměstnání právník právnička (ministerský rada)
pro společnost Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce - Rozhodování ve správním řízení o žádostech o peněžitou pomoc podle zák. č. 45 2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) - provádění samostatných kroků procesní povahy v rozsahu vedení správního řízení, vyhotovování návrhu rozhodnutí, jímž se řízení končí; jednání jménem Ministerstva spravedlnosti před správním soudem v řízeních o správních žalobách proti rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o žádosti o peněžitou pomoc dle zák. č. 45 2013 Sb., vymáhání pohledávek vzniklých na základě § 33 zák. č. 45 2013 Sb.


- Projednávání žádostí o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, včetně zastupování státu v občanskoprávním soudním řízení o žalobách o náhradu škody či nemajetkové újmy, vymáhání regresních úhrad.
Požadavky Požadujeme ukončené VŠ vzdělání v oboru právo a právní věda, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook), znalost práce s ASPI

Pro přihlášení do výběrového řízení prosím využijte následující odkaz:

https: kariera.justice.cz volne-pozice
přibližná mzda 13. platová třída (viz příloha 2 nař. vl. č. 304 2014 Sb.)
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 15.12.2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Petra Krupičková
e-mail pkrupickova@msp.justice.cz
telefon 221 997 964
fax