zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (491) Počet poptávajících (8)Vedoucí oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek

Zakladní údaje

zaměstnání Vedoucí oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek
pro společnost Česká správa sociálního zabezpečení
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Podílení se na přípravě podkladů pro zadání veřejných zakázek (příprava zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů) a zajišťování administrativních úkonů v agendě veřejných zakázek; zpracovávání právních stanovisek a konzultace v rámci ČSSZ v agendě veřejných zakázek; dohled nad průběhem zadávání veřejných zakázek z hlediska splnění všech náležitostí stanovených zákonem č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; metodická koordinace a řízení činnosti oddělení; řízení, organizování, kontrolování a hodnocení práce podřízených zaměstnanců.
Požadavky Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek.
přibližná mzda tarifní plat PT 13: 27 980 - 41 290 Kč dle zápočtu praxe
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Křížová 25, Praha 5 - Smíchov
úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Magdalena Plecháčková
e-mail magdalena.plechackova@cssz.cz
telefon 257 062 824
fax