zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (530) Počet poptávajících (16)Služební místo vrchního rady oddělení právního a kontrolního

Zakladní údaje

zaměstnání Služební místo vrchního rady oddělení právního a kontrolního
pro společnost Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Na tomto služebním místě je požadován výkon zejména těchto činností:
- Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
- Zpracování právních předpisů s celostátní působností na úseku státního ověřování jakosti a materiály pro utváření státní politiky jakosti v rámci České republiky, v návaznosti na zákon č. 309 2000 Sb., a správní řád, standardizační dohody NATO a jednotlivé České obranné standardy.
- Spolupráce při tvorbě služebních předpisů a vnitřních předpisů.
- Spolupráce při zpracování koncepčních dokumentů za oblasti obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti
- Agenda pracovních úrazů a škod na majetku státu.
- Právní poradenství ve všech oblastech činností z hlediska zákona č. 309 2000 Sb., jakož i z hlediska jednotlivých oblastí právních disciplín (správní, soukromoprávní, veřejnoprávní, mezinárodněprávní, životní prostředí, atd.).
Požadavky Více informací: urosksoj.army.cz oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchniho-rady-oddeleni-pravniho-kontrolniho
přibližná mzda 14. platové třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 6
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. února 2020

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Michaela Povolná
e-mail povolnam@army.cz
telefon 724380155
fax