zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (573) Počet poptávajících (18)Právník-právnička odboru Odloučené pracoviště Hodonín

Zakladní údaje

zaměstnání Právník-právnička odboru Odloučené pracoviště Hodonín
pro společnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno
určeno pro právníka

Informace o práci

Popis práce -komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice
-zpracování podání u příslušných úřadů v rámci správního řízení
-konzultační a odborná pomoc zaměstnancům odboru
-šetření majetkových vztahů, prověřování nabývacích listin z hlediska jejich platnosti (smlouvy, konfiskační rozhodnutí, přídělová rozhodnutí, vyvlastňovací rozhodnutí, omezení převodu nemovitosti, zástavní práva) v působnosti OP
-příprava majtekoprávních smluv a zápisů, včetně zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí v působnosti OP
Požadavky -vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu právo
-znalost zákona č. 219 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti
-samostatnost, spolehlivost, -komunikační schopnosti, pečlivost
-zkušenosti se správou majetku výhodou
-zkušenosti ve státní správě výhodou
-splnění ustanovení § 17 odst.2 a odst.3 zákona č. 201 2002 Sb.
-trestní bezúhonnost
-státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Strukturovaný životopis, s podrobným popisem praxe a motivační dopis posílejte do 31. 10. 2019 na adresu:
ÚZSVM
Radomíra Ondrášková, Příkop 11, 602 00 Brno,
nebo na e-mailovou adresu Radomira.Ondraskova@uzsvm.cz

V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
přibližná mzda Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. 10. platová třída
Kraj Brno
Místo výkonu práce Hodonín
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dohodou - doba určitá s možností prodloužení na dobu neurčitou

Kontaktní informace

kontaktní osoba Radomíra Ondrášková
e-mail radomira.ondraskova@uzsvm.cz
telefon
fax