zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (340) Počet poptávajících (13)Právník

Zakladní údaje

zaměstnání Právník
pro společnost Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Stručné vymezení pracovní náplně:
- revize a připomínkování podkladů pro rozhodovací činnost vedení, rady a zastupitelstva
- generální právní praxe s možností specializace (revize a příprava smluv - zejména smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní apod.; spolupráce při přípravě veřejných zakázek, vymáhání pohledávek atd.)
- právní pomoc odborům úřadu
- zpracovávání právních stanovisek
- sledování legislativních změn
- zastupování před soudy.

Požadavky na uchazeče:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR nutnost ovládat český jazyk),
- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
- plná svéprávnost,
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Kvalifikační předpoklad:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Požadavky Další požadavky:
obor, zaměření vzdělání právní
praxe praxe v právní oblasti výhodou,
praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou
znalosti orientace v právních předpisech, schopnost jejich výkladu
a aplikace, zejména:
- zákona č. 131 2000 Sb., o hl. m. Praze
- zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník
- zákona č. 137 2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákona č. 500 2014 Sb., správní řád
uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet)
další dovednosti a osobnostní předpoklady - dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
- pečlivost, přesnost, smysl pro detail
- komunikační a organizační schopnosti
- schopnost rychlé orientace v právních předpisech
- psychická odolnost, flexibilita
přibližná mzda 11. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 01.11.2020

Kontaktní informace

kontaktní osoba Marcela Balounová
e-mail balounova.marcela@praha12.cz
telefon 244 028 281
fax