zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (542) Počet poptávajících (19)Právník na oddělení práva EU

Zakladní údaje

zaměstnání Právník na oddělení práva EU
pro společnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Náplň práce:
poskytování právního poradenství a příprava právních stanovisek ohledně implementace a aplikace práva EU v působnosti ministerstva (např. v oblasti energetiky, ochrany spotřebitele, elektronických komunikací, obchodní politiky, průmyslu, digitální agendy apod.)
spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, příprava stanovisek ČR v řízeních EU Pilot a řízeních o porušení Smlouvy a účast na souvisejících jednáních v ČR i v zahraničí, příprava vyjádření k předběžným otázkám
právní podpora věcným útvarům ministerstva při implementaci předpisů EU do vnitrostátního právního řádu
posuzování právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení


Nabízíme:
zajímavou, dynamickou a zodpovědnou práci
pracovní poměr na dobu určitou
platové ohodnocení dle nařízení vlády ČR č. 341 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída
odpovídající osobní příplatek a kompetitivní mimořádné odměny
možnost dalšího jazykového vzdělávání, pracovních stáží, mj. na Stálém zastoupení ČR v Bruselu a v institucích EU
možnost absolvování Kurzu obchodní diplomacie a Kurzu diplomatického minima a výhledové příležitosti vyslání na zahraniční mise v EU i ve světě
práci v příjemném kolektivu
pracoviště v centru Prahy a řadu dalších benefitů (pět týdnů dovolené, indispoziční volno, příspěvek na rekreaci, sportovní a kulturní vyžití aj.)
nástup na přelomu jara a léta 2020 (dle data vyslání stávajícího zaměstnance), vhodné i pro absolventy
Požadavky Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání právního zaměření na magisterské úrovni
orientace v právu EU
aktivní znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni B1), další jazyky výhodou
uživatelskou znalost práce na PC
aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku evropského práva a politik EU, dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti


Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
a) být státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a mít v České republice přechodný nebo trvalý pobyt
b) dosáhnout věku 18 let
c) být plně svéprávný
d) být bezúhonný
e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem do 9. února 2020 na e-mail: bartlova@mpo.cz a srolerova@mpo.cz. Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.


Upozornění:
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
přibližná mzda 13. platová třída dle nařízení vlády ČR č. 341 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Kraj Praha
Místo výkonu práce Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu jaro léto 2020 (dle data vyslání stávajícího zaměstnance)

Kontaktní informace

kontaktní osoba JUDr. Mgr. Kristina Bartlová, Ph.D.
e-mail bartlova@mpo.cz
telefon 420 224 85 2030
fax