zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (262) Počet poptávajících (12)právník právnička

Zakladní údaje

zaměstnání právník právnička
pro společnost Magistrát hlavního města Prahy
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Výkon právních činností v rámci odboru včetně zastupování v soudních sporech, zejména.
zajišťování obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení,
řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu,
vedení přestupkových řízení,
zajišťování procesní stránky vyřizování závažných a opakovaných stížností a petic,
spolupráce při připomínkování právních předpisů
zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání orgánů HMP, včetně návrhů smluv,
právní poradenství pro potřeby odboru.
Vyřizování žádostí podaných dle zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů v působnosti odboru.
Spolupráce při přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR
znalost školské legislativy, zejména znalost zákona č. 561 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
znalost další související legislativy, zejména znalost:
zákona č. 106 199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákona č. 500 2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákona č. 262 2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zákona č. 134 2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI)
zodpovědnost, přesnost a pečlivost, analytické myšlení
organizační schopnosti a komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
přibližná mzda zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1)
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Andrea Živná
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon
fax