zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (490) Počet poptávajících (11)Vedoucí oddělení technického, OSŘ

Zakladní údaje

zaměstnání Vedoucí oddělení technického, OSŘ
pro společnost Ministerstvo pro místní rozvoj
určeno pro

Informace o práci

Popis práce 1) koncepční a legislativní činnost zejm. na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu,
2) vypracování ve spolupráci s právním oddělením dílčí stanoviska k návrhům právních předpisů jiných orgánů v rozsahu působnosti odboru,
3) vykonávání metodické činnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, usměrňování a sjednocování výkonu státní správy a praxi stavebních úřadů,
4) spolupráce s koordinačním pracovištěm na úseku technické normalizace v působnosti ministerstva zřízeném na odboru stavebního řádu,
5) spolupráce s jinými orgány na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.
Požadavky 2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice č. 17 2016, č.j.: 24538 2016, kterým je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to zaměření stavební nebo architektura;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom);
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. 1. 2020

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Marcela Stříbrná
e-mail Marcela.Stribrna@mmr.cz
telefon
fax