zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (247) Počet poptávajících (14)Právník odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště

Zakladní údaje

zaměstnání Právník odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště
pro společnost Město Uherské Hradiště
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Druh práce:
právník, který spolupracuje s jednotlivými odděleními odboru při řešení majetkoprávních operací, připomínkuje a následně schvaluje návrhy usnesení rady města a zastupitelstva města v majetkoprávní oblasti, spolupracuje s dalšími referenty odboru při návrhu textu nových smluv, připomínkuje návrhy textu smluv u majetkových operací.
Požadavky Právník odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště


Základní požadavky:
státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
věk nejméně 18 let,
svéprávnost,
bezúhonnost,
znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky:
vysokoškolské vzdělání právnického směru ukončené magisterské studium,
znalost zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, vše v platném znění,
znalost práce s PC MS Office ,
flexibilita, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost,
praxe ve veřejné správě výhodou,
řidičské oprávnění skupiny B .


Druh práce:
právník, který spolupracuje s jednotlivými odděleními odboru při řešení majetkoprávních operací, připomínkuje a následně schvaluje návrhy usnesení rady města a zastupitelstva města v majetkoprávní oblasti, spolupracuje s dalšími referenty odboru při návrhu textu nových smluv, připomínkuje návrhy textu smluv u majetkových operací.

Nabízíme:
dobré pracovní a platové podmínky,
pružná pracovní doba,
čtyři dny indispozičního volna ( sick days ),
příspěvek na penzijní připojištění,
možnost získání služebního bytu po dobu trvání pracovního poměru,
příspěvek na stravování.


Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312 2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.


Vzor přihlášky do výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách města v sekci Volná pracovní místa Volná pracovní místa.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další ustanovení:
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
Nástup do pracovního poměru je možný ihned po ukončení výběrového řízení (případně dle dohody)
Platová třída: 11
Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště

Tato pracovní funkce je vhodná také pro absolventa.

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 29.5.2020 do 12.00 hod. na adresu: Městský úřad Uherské Hradiště
personální a mzdové oddělení
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště.
přibližná mzda Výše platu bude nastavena dle NV č. 341 2017 Sb.
Kraj Zlín
Místo výkonu práce Městský úřad UHerské Hradiště
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu ihned (případně dle dohody)

Kontaktní informace

kontaktní osoba Edita Tomková
e-mail edita.tomkova@mesto-uh.cz
telefon 572525301
fax