zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (299) Počet poptávajících (17)specialista specialistka zdravotních služeb

Zakladní údaje

zaměstnání specialista specialistka zdravotních služeb
pro společnost Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
určeno pro právníka právničku

Informace o práci

Popis práce Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje podle zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka úřednice specialista specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví.

Stručná charakteristika práce
Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotních služeb.
Řešení přestupků podle ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákonů v oblasti zdravotnictví.
Příprava podkladů pro kontrolní činnost, zpracování zpráv z průběhu kontrol.
Řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.
Ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb, nebo subjektům bez oprávnění za porušení povinností dle zákona o zdravotních službách.
Příprava písemných podkladů a rešerší.
Nakládaní se zdravotnickou dokumentací.
Zpracování podkladů pro jednání orgánů hl. města Prahy na úseku zdravotnictví.
Vnější připomínkové řízení.
Průběžné vyhodnocování aplikace právních předpisů v praxi a upozornění na možné úpravy právních norem.
Evidence smluv.
Požadavky Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu s ověřením odborné způsobilosti zkouškou u Ministerstva vnitra ČR, pokud uchazeč nedosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR
znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 373 2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 372 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vše v platném znění
znalost zákona č. 250 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení o nich, v platném znění
znalost zákona č. 255 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
dobré komunikační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování
koncepční a analytické schopnosti
přesnost, pečlivost a zodpovědnost

Vítána je úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512 2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku zdravotnictví (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).
přibližná mzda zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba specialista specialistka zdravotních služeb
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon 236003235
fax