zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (308) Počet poptávajících (16)právník právnička

Zakladní údaje

zaměstnání právník právnička
pro společnost Magistrát hlavního města Prahy
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje podle zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici úředníka úřednice právník právnička v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2518).


Stručná charakteristika práce

výkon právních činností včetně zastupování v soudních sporech
poskytování právní podpory při zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb městského okruhu a staveb úzce souvisejících
zajištění výběrových řízení po právní stránce
podíl na koncepční a metodické činnosti v oblasti smluvní agendy v oblasti investiční výstavby
metodická činnost v oblasti investiční výstavby
zpracovávání podkladů pro orgány hl. města Prahy ve věcech zakázkových a právních, a věcech týkajících se projektů oddělení
činnosti spojené s převody nemovitostí, zpracování návrhů smluv a vedení smluvní agendy
plnění úkolů při zajišťování právních závazků vyplývajících ze smluv

Úředníkem podle § 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.


Co Vám nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou
plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1)
pracoviště v centru Prahy
5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
osobní příplatek po zkušební době
podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
systém Cafeteria
příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Více o pracovních podmínkách na kariera.praha.eu.

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba podat osobně nebo poštou nejpozději dne 22. ledna 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35 29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Bližší informace, formulář přihlášky a seznam požadovaných dokumentů naleznete v oznámení o výběrovém řízení uveřejněném na úřední desce hlavního města Prahy na www.praha.eu nebo na kariera.praha.eu.
https: www.praha.eu jnp cz o_meste magistrat deska index.html typ 19&odbor 0&strana 1&stranavel 20
Požadavky Požadavky kladené na uchazeče

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

znalost zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy

komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
přibližná mzda zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1)
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Andrea Živná
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon
fax