zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (499) Počet poptávajících (9)5 pozic právník právnička v odboru stavebního řádu MHMP

Zakladní údaje

zaměstnání 5 pozic právník právnička v odboru stavebního řádu MHMP
pro společnost Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 5 pozic právník právnička v odboru stavebního řádu.

Stručná charakteristika práce
Výkon komplexních právních činností v rámci odboru.
Zpracování právních výkladů a stanovisek, stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v rozsahu působnosti odboru, řešení věcně a právně složitých případů.
Rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v působnosti hlavního města Prahy.
Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů v hl. městě Praze.
Zpracovávání vyjádření k ústavním stížnostem proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu.
Zastupování Magistrátu hl. m. Prahy při přezkoumání odborem vydaných rozhodnutí před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem včetně podávání kasačních stížností.
Řešení nečinnosti stavebních úřadů.
Požadavky Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
znalost správního práva
znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook), schopnost pracovat s právními informačními systémy
komunikační schopnosti, dobrá vyjadřovací schopnost v písemném i mluveném projevu
samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup
Vítána je úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512 2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Co Vám nabídneme
pracovní poměr na dobu neurčitou
plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
zařazení do 12. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
pracoviště v centru Prahy
5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
benefitový systém Cafeteria
příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
příspěvek na penzijní připojištění
zařízení péče o děti zaměstnanců dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Přihlášku je třeba doručit tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 31. ledna 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35 29, 111 21 Praha 1.
přibližná mzda zařazení do 12. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby nedefinovaná
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Jitka Steinbachová
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon 236003235
fax