zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (568) Počet poptávajících (19)INTERNÍ AUDITOR JUNIOR - právník nebo ekonom (vhodné i pro absolventy)

Zakladní údaje

zaměstnání INTERNÍ AUDITOR JUNIOR - právník nebo ekonom (vhodné i pro absolventy)
pro společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Náplň práce
- Úvodní zaškolení (interní Ministerstvem vnitra ČR akreditovaný atestační Základní kurz v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit, následně možnost výběru dalších školení) včetně spolupráce se svým mentorem
- Po počátečním zapracování provádění interních auditů s kolegy v týmu v různých oblastech činnosti organizace (zejm. právní, ekonomická oblast, zahraniční financování, zadávání veřejných zakázek, IT, příprava a realizace staveb, ochrana majetku) v souladu se zákonem č. 320 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou č. 416 2004 Sb. a zákonem č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách s cílem zvyšování efektivnosti a vytváření přidané hodnoty
- Aktivní role při identifikaci oblastí ke zlepšení napříč celou organizací navrhování doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
- Kontrola dodržování právních a interních předpisů včetně jejich efektivního nastavení s ohledem na účinnost vnitřního kontrolního systému u jednotlivých útvarů organizace v rámci celé ČR
- Monitoring plnění nápravných opatření z auditní činnosti
- Podílení se na zpracování ročních plánů činnosti oddělení interního auditu


Požadujeme
- VŠ vzdělání nejlépe právního nebo ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)
- Výborné analytické a kritické myšlení, pečlivost a přesnost
- Smysl pro odpovědnost, ochotu učit se a odborně růst
- Schopnost samostatné i týmové práce
- Velmi dobrý písemný projev
- Spolehlivost a mlčenlivost
- Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič občasné cesty v rámci ČR, ochota cestovat)
- Osvědčení interního auditora ve veřejné správě výhodou (není podmínkou)
- Dobrá uživatelská znalost MS Office (psaní auditních zpráv v MS Word, využívání MS Excel k analýzám)
- Trestní bezúhonnost


Nabízíme
- Vysoce rozmanitou a zodpovědnou práci
- Přímé podílení se na zlepšování procesů v rámci celé organizace
- Získání rozhledu a jedinečných znalostí pro provádění interního auditu u jednoho z největších zadavatelů veřejných zakázek v ČR
- Stabilitu státní příspěvkové organizace
- Možnost odborného růstu (např. možnost výběru školení od Českého institutu interních auditorů včetně atestačních kurzů akreditovaných Ministerstvem vnitra ČR, průběžný profesní mentoring, pravidelná zpětná vazba)
- Přátelský mladý kolektiv (pracujeme jako jeden tým)
- Příjemné pracovní prostředí
- Pružnou pracovní dobu
- Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, stravenky v hodnotě 120 Kč, bezplatná jazyková výuka, příspěvek formou Gallery Beta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku a na lyže)


Termín nástupu
dle dohody


Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou


Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 263 2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn


Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 8. 11. 2019 (do předmětu uveďte "Interní auditor junior")


Pro další informace nás prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 320


Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262 2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016 679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Požadavky
přibližná mzda 11. platová třída dle NV ČR č. 263 2018 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn
Kraj Praha
Místo výkonu práce Čerčanská 18, Praha 4 - Kačerov (u metra Kačerov)
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Iveta Růžičková
e-mail iveta.ruzickova@rsd.cz
telefon 241084252
fax