zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (328) Počet poptávajících (12)Právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

Zakladní údaje

zaměstnání Právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb
pro společnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
určeno pro

Informace o práci

Popis práce - zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkoprávní
- právní audit úkonů právní povahy pro útvary Úřadu
- kontrola správnosti a úplnosti právních jednání a předložených listin, tj. nabývacích listin, smluvních dokumentů aj., vztahujících se k majetkovým položkám
- konzultační činnost pro útvary Úřadu na svěřeném úseku právního auditu
Požadavky - vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu Právo a právní věda
-velmi dobrá znalost zákona č. 219 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti
splnění ustanovení § 17 odst.2 a odst.3 zákona č. 201 2002 Sb.
-samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost
-znalost MS Office, Excel, ASPI, Internet
-čistý výpis z rejstříku trestů doložený při nástupu.

Státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Strukturovaný životopis, s podrobným popisem praxe, motivační dopis posílejte do 5. 3. 2020 na e-mail:

radomira.ondraskova@uzsvm.cz

nebo na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Radomíra Ondrášková
Příkop 11
602 00 Brno

V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.
přibližná mzda dle nařízení vlády č. 341 2017 12. platová třída od 24 770,- do 36 470,- dle praxe
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dohodou

Kontaktní informace

kontaktní osoba Radomíra Ondrášková
e-mail radomira.ondraskova@uzsvm.cz
telefon
fax