zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (308) Počet poptávajících (16)Vrchní rada v Oddělení metodiky daňového procesu

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní rada v Oddělení metodiky daňového procesu
pro společnost Generální finanční ředitelství
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Služba zahrnuje zejména: - koordinaci a metodické řízení výkonu správy daní orgánů Finanční správy České republiky z hlediska uplatňování procesních daňových předpisů a agend spojených se spisovou službou - přípravu projektů změn ve fungování FS ČR
- vyřizování dotazů útvarů orgánů FS ČR ke způsobu aplikace daňového řádu a předpisů upravujících archivnictví a spisovou službu - spolupráci s ostatními správními úřady při aplikaci práva v oblasti správy daní, archivnictví a spisové služby
Požadavky - Občanství ČR či jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
- Svéprávnost
- Minimální věk 18 let
- Bezúhonnost
- Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- Podání žádosti dle postupu v Oznámení zveřejněném na https: www.financnisprava.cz assets PAPR prace priloha 6718983 oznameni702076_20201221150420.pdf t 202101061530
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Nerozhoduje
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu 1. 2. 2021

Kontaktní informace

kontaktní osoba David Žákovec
e-mail David.Zakovec@fs.mfcr.cz
telefon 420 296 854 910
fax