Asistent/ka soudce

Zakladní údaje

zaměstnání Asistent/ka soudce
pro společnost Městský soud v Praze
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Pracovní náplň:  práce s trestními spisy  příprava podkladů pro rozhodnutí procesní i meritorní povahy  zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění, včetně vyhledávání přiléhavé judikatury, vlastního návrhu právního řešení a jeho konzultace se soudcem  samostatná rozhodovací činnost při výkonu soudnictví Požadavky:  bezúhonnost  odpovědnost, pečlivost, flexibilita  velmi dobrá znalost českého jazyka v mluvené i psané formě na odborné úrovni  vstřícné profesionální vystupování odpovídající práci v justici  dobré analytické myšlení, schopnost práce s větším množstvím dat a selekce informací  schopnost rozboru spisového materiálu a jeho zpracování do odpovídajícího výstupu  schopnost týmové i samostatné práce  uživatelská znalost MS Office  ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu  zájem o trestní právo, o práci v justici a odpovídající osobní nastavení
Požadavky Kvalifikační předpoklady:  vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu právo a právní věda ve studijním oboru právo na veřejné vysoké škole v ČR službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené 14. platová třída  zvláštní příplatek ve výši 2 000 Kč  po zapracování osobní ohodnocení a možnost odměn Nabízíme:  zajímavou a pestrou práci pro soudce působícího na prvním stupni trestního úseku  možnost seznámení se s agendou trestního senátu krajského soudu, kde jsou řešeny závažné trestní věci jak násilného, tak hospodářského charakteru, vyžadující pečlivou koncepční práci s rozsáhlými listinnými důkazy a analýzu dat  vstřícnost z hlediska dalšího vzdělávání, možnosti účastí na školeních organizovaných Justiční akademií  po třech letech praxe možnost vykonání odborné justiční zkoušky  200 hodin (5 týdnů) dovolené  5 dnů indispozičního volna  příspěvek na stravování  příspěvek na penzijní připojištění  příspěvek na kartu MultiSport  příspěvek ve výši 5 000,- Kč ročně (resp. alikvotní část v závislosti na délce trvání PP v daném kalendářním roce), čerpání ze systému Cafeteria benefity  možnost využití rekreačních zařízení Městského soudu v Praze  další zaměstnanecké výhody dle FKSP. Místo výkonu práce:  Spálená 6/2, Praha 2 Pracovní úvazek:  plný Pracovní poměr:  na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou Nástup:  1. 9. 2024, příp. dle dohody Průběh výběrového řízení: přihlášku do výběrového řízení zašlete k rukám Mgr. Ing. Tereze Staňkové na e-mailovou adresu: TStankova@msoud.pha.justice.cz, a to spolu s podrobným strukturovaným životopisem  příjem přihlášek bude ukončen 31. 7. 2024  Městský soud v Praze si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
přibližná mzda  13. platová třída dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Spálená 6/2 Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu 1.9.2024, příp. dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Markéta Doležalová
e-mail mdolezalova@msoud.pha.justice.cz
telefon
fax