Právní praxe - Public sector

Zakladní údaje

zaměstnání Právní praxe - Public sector
pro společnost HAVEL & PARTNERS s.r.o.
určeno pro Student

Informace o práci

Popis práce 🌟 Kancelář PRAHA 🌟 Máš zájem o zajímavou a různorodou práci v dynamickém právním odvětví? Máš chuť spolupracovat s právníky a právničkami, kteří v tomto odvětví patří k nejlepším? 📢 Otevíráme novou příležitost pro studenty/studentky, které zajímá veřejné právo a regulace! K dispozici ti bude naše knihovna 📖 Rozsáhlé know-how od předních českých advokátů a akademiků 💼 Studijní databáze a všechny právní systémy 🗂️ Kolegové ti budou vždy dávat pomocnou ruku ✋ 💼 Na čem u nás pracujeme: Náš tým poskytuje poradenství pro zadavatele, zahrnující zejména přípravu a organizaci zadávacích řízení, podporu v jeho průběhu a zastupování v jednání s dodavateli a kontrolními orgány, jakož i ve správních řízeních před ÚOHS či v soudních řízeních. Při zastupování dodavatelů zejména posuzuje návrhy smluv na veřejné zakázky a zadávací podmínky a poskytuje poradenství při přezkoumání úkonů zadavatele. V rámci právních auditů posuzuje uzavřené smlouvy na veřejné zakázky a vypracovává stanoviska k různým dílčím otázkám i komplexním případům. Jednou z dalších významných oblastí právního poradenství je poskytování komplexních služeb klientům v rámci realizace developerských projektů, a to jak z hlediska soukromoprávní, tak veřejnoprávní regulace. Intenzivně se věnujeme stavebnímu právu a aktuálně také novému stavebnímu zákonu. Kromě stavebního práva a nemovitostního práva se dále specializujeme také na veřejnoprávní aspekty pracovního práva, právo životního prostředí (odpady, obaly apod.), školské právo, dotace a mnoho dalších právních oblastí veřejného práva. Díky zapojení našich seniorních advokátů v expertních skupinách a odborných asociacích přispíváme ke zlepšování právního prostředí v České republice a promítání zkušeností z praxe. Aktivně se podílíme také na legislativním procesu, zpracováváme návrhy zákonů či připravujeme a analyzujeme vnitřní předpisy a interní metodiky, a to v nejrůznějších oblastech práva. 📝 Zapojíme Tě do: - Právních rešerší na otázky především ze světa veřejných zakázek a správního práva 📑 - Spolupráce na administraci největších veřejných zakázek v ČR 🏗️ - Přípravy námitek proti zadávací dokumentaci, návrhu na zahájení správního řízení k ÚOHS či podání rozkladu 📋 - Přípravy procesních podání v oblasti správního práva – od jednoduchých podání po kasační stížnosti ⚖️ - Komunikace s úřady a přípravy e-mailů pro klienty 📧 - Kontroly nejrůznějších stanovisek, smluv a jiných právních dokumentů s rozličnou tématikou 📜 - Spoluúčasti na interním rozvíjení know-how 💡 - Spolupráce při psaní článků, příspěvků, příprava prezentací pro vzdělávací akce ✍️ - Přípravy legislativních návrhů 📑 🎁 My Ti nabízíme: - Profesionální zázemí, kde dostaneš příležitost úzce spolupracovat se seniornějšími kolegy na komplexních projektech našich významných klientů, a to v Čechách i v zahraničí 🌍 - Výborný kolektiv a přátelské prostředí, ve kterém si všichni tykají a rádi se sejdou i po práci 🍻 - Pravidelnou zpětnou vazbu od ostatních členů týmu a další profesní rozvoj podporovaný naším know-how oddělením 📈 - Možnost pravidelné účasti na odborných seminářích významných českých akademiků a akademiček v rámci Akademie H&P 🎓 - Kariérní růst, který není jen na papíře (ano, na partnera/partnerku to můžeš dotáhnout!) 🚀 - Finanční ohodnocení 180 Kč/hodina a pravidelné pololetní hodnocení, kdy se sazba může postupně zvyšovat 💸 - Příspěvek na MultiSport kartu 🏋️‍♂️
Požadavky 🔎 Neobejdeš se bez: - Studia na právnické fakultě (vhodné pro studenty/studentky od 3. ročníku) 🎓 - Dobré angličtiny – při práci ji využiješ každý den - Možnosti pracovat 2 až 3 dny v týdnu 📅 - Opravdového zájmu o právo (vše ostatní Tě naučíme) ⚖️ - Schopnosti kriticky myslet, argumentovat a psát právní stanoviska 🧠 - Orientace v právním řádu na úrovni odpovídající délce studia 📚 👍 Tvojí výhodou může být: - Zkušenosti v daném odvětví vítáme, ale jejich nedostatek není překážkou 💼 - Schopnost rychle se učit novým věcem a pracovat na sobě 📈 - Smysl pro detail 🔍 - Proaktivní přístup a samostatnost 🤝
přibližná mzda 180 Kč na hodinu
Kraj Praha
Místo výkonu práce Na Florenci 2116/15 Praha
úvazek placená výpomoc
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu ihned, dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Monika Vernerová
e-mail monika.vernerova@havelpartners.cz
telefon 604969691
fax