zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (619) Počet poptávajících (13)Expert na národní úrovni v rámci předsednictví ČR v Radě EU v oddělení evropského práva civilního mezinárodního odboru civilního

Zakladní údaje

zaměstnání Expert na národní úrovni v rámci předsednictví ČR v Radě EU v oddělení evropského práva civilního mezinárodního odboru civilního
pro společnost Ministerstvo spravedlnosti ČR
určeno pro absolventa, právníka s praxí

Informace o práci

Popis práce Zajišťování: - tvorby právních předpisů EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech v pracovních orgánech institucí EU, - přípravy a sjednávání bilaterálních a multilaterálních smluv v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech civilních v pracovních orgánech mezinárodních organizací jako je Haagská konference mezinárodního práva soukromého nebo Rada Evropy, - koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech ve vztahu k soudům, notářům a ústředním orgánům státní správy, - vyřizování agendy mezinárodní justiční spolupráce ve věcech civilních v souladu s platnými právními akty EU, mezinárodními smlouvami a vnitrostátními právními předpisy, a to na základě žádostí soudů všech stupňů, - přípravy vnitrostátních zákonů a prováděcích předpisů v oblasti mezinárodního práva soukromého, - ve své působnosti činnosti spojené s členstvím České republiky v orgánech EU, Radě Evropy a dalších mezinárodních organizacích ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými rezorty, - dalších zákonných činností a povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, - plnění úkolů vyplývajících ze zapojení MSp ve Výboru pro EU na vládní i pracovní úrovni, pokud jde o instrumenty justiční spolupráce v civilních věcech, - koordinace politiky vlády vůči EU v agendách v působnosti rezortu MSp, pokud jde o instrumenty justiční spolupráce v civilních věcech, - přípravy pozičních dokumentů pro jednání členů vlády a jejich zástupců v Radě EU pro justici a vnitřní věci, - plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci a koordinace činností spojených s výkonem funkce kontaktního bodu Evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech. NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené, 5 sick days, MULTISPORT kartu, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové a vzdělávací kurzy, dětskou skupinu pro děti od 1 roku, posilovnu, saunu, masáže za zvýhodněné ceny.
Požadavky - ukončené vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program v oboru právo a právní věda, - znalost práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Office Outlook) - dobré komunikativní schopnosti, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost, ochota učit se novým věcem. Jedná se o výběrové řízení na služební místo podle zákona o státní službě. Podrobnosti jsou dostupné na úřední desce Ministerstva spravedlnosti.
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1.11.2021

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Aneta Hezinová
e-mail AHezinova@msp.justice.cz
telefon
fax