zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (8)Ministerský rada v OUSS III

Zakladní údaje

zaměstnání Ministerský rada v OUSS III
pro společnost MMR ČR
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce 1) výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2) řešení souvisejících nároků na úhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Požadavky Splňuje požadavek stanovený [podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona] služebním předpisem státní tajemnice č. 3/2018, č. j.: 5467/2018, kterým je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to zaměření stavební, architektonické nebo právní.
přibližná mzda 13. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 1
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. 3. 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Marcela Stříbrná
e-mail Magdalena.Dejmkova@mmr.cz
telefon
fax