zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (8)Právník / právnička se zaměřením na právo EU

Zakladní údaje

zaměstnání Právník / právnička se zaměřením na právo EU
pro společnost Ministerstvo dopravy
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu do Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy Charakteristika pracovní činnosti: Nabízíme zajímavou a pestrou práci umožňující seznámit se s různými činnostmi souvisejícími s členstvím České republiky v Evropské unii. Úspěšný kandidát se bude podílet na zajišťování implementace předpisů Evropské unie, a to účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcným útvarům Ministerstva dopravy při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek. Bude posuzovat slučitelnost navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a bude navrhovat opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Dále bude též posuzovat návrhy právních předpisů Evropské unie, zejména z hlediska předpokládaných dopadů těchto předpisů na vnitrostátní právní řád. Práce na obsazované pozici zahrnuje i zpracovávání stanovisek v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a koordinaci činností jednotlivých útvarů v této oblasti. Úspěšný kandidát se dále bude podílet na činnostech souvisejících s fungováním vnitřního trhu (tzn. posuzování návrhů vnitrostátních technických předpisů z hlediska potřeby jejich notifikace Evropské komisi a koordinace dalších činností s touto notifikací souvisejících, koordinace činností spojených s uznáváním odborné kvalifikace a s řešením případů postoupených Ministerstvu dopravy v rámci systémů Ministerstva průmyslu a obchodu SOLVIT a ProCoP) a bude v těchto záležitostech poskytovat právní podporu příslušným věcným útvarům Ministerstva dopravy. Nabízená pozice zahrnuje i oblast veřejné podpory, konkrétně posuzování navrhovaných a přijatých opatření z hlediska unijní právní úpravy veřejné podpory, přípravu a koordinaci notifikace opatření zakládajících veřejnou podporu Evropské komisi, projednávání těchto opatření s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí a zpracovávání stanovisek pro Evropskou komisi v rámci řízení o nedovolené veřejné podpoře. Předpokládá se rovněž zapojení úspěšného kandidáta do činností souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. Práce na obsazovaném místě je vhodná též pro začínající právníky (absolventy).
Požadavky Požadavky kladené na uchazeče: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo, znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plnou svéprávnost, trestní bezúhonnost, zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu Nabízíme: pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené, odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;, plný pracovní úvazek; zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy; možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu; pracoviště v centru Prahy; předpokládaný nástup v lednu 2022 nebo dle dohody. Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování (jídelna v budově ministerstva), příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, kartu Multisport, posilovna a tělocvična v budově ministerstva, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla, aj. V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: katerina.semelova@mdcr.cz, barbora.fiedlerova@mdcr.cz Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis a motivační dopis. V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. MD-35009/2021-010“. Termín pro zasílání přihlášek: do 16. ledna 2022. Budeme se těšit na případnou spolupráci. Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
přibližná mzda 13 PT
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu leden 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Barbora Fiedlerová
e-mail zamestnani@mdcr.cz
telefon +420225131602
fax