zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (8)PŘESTUPKÁŘ

Zakladní údaje

zaměstnání PŘESTUPKÁŘ
pro společnost Městská část Praha 6 - Úřad městské části
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a dalších zákonů ve věcech spadajících do působnosti odboru (nejčastěji ve věci veřejného pořádku, občanského soužití, majetku) : - vedení přestupkových spisů - vedení ústních jednání a sepisování protokolů o ústním jednání, protokolů o výslechu apod. - spolupráce s policejními orgány, státními zastupitelstvími, soudy apod. - zajišťování podkladů pro rozhodnutí (provádění důkazů) - vyhotovování rozhodnutí (zejména o vině a správním trestu) apod. Bližší informace poskytne : Mgr. Anna Palasová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Mgr. Robert Ripa, DiS., vedoucí oddělení přestupků Telefon : 220 189 750 nebo 220 189 761
Požadavky Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby. Požadované znalosti a dovednosti : - vítána znalost zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.zákona č. 251/2016 Sb. - vítána praxe v zajišťování a vyřizování přestupkové agendy v rozsahu pravomoci příslušného územně samosprávního celku - velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti, schopnost jednání s lidmi - schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost, zvládání zátěže - velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu - vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při přestupkovém řízení při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání). Úplné znění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (včetně formuláře přihlášky) je zveřejněno na webových stránkách www.praha6.cz v rubrice Potřebuji řešit - Volná pracovní místa. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10.02.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6.
přibližná mzda nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Kraj Praha
Místo výkonu práce dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 6
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Anna Palasová
e-mail apalasova@praha6.cz
telefon 220 189 750
fax