zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (572) Počet poptávajících (8)Právník / právnička v odboru zdravotnictví

Zakladní údaje

zaměstnání Právník / právnička v odboru zdravotnictví
pro společnost Magistrát hlavního města Prahy
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce komplexní právní činnosti, včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, včetně vedení přestupkových řízení za porušení povinností vyplývajících z těchto zákonů kontrola přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví, vyřizování odvolání proti rozhodnutí městských částí na úseku zdravotnictví, přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem, řešení sporů mezi správními orgány o věcnou nebo místní příslušnost, metodické usměrňování a zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) řešení odvolání proti lékařským posudkům vydaných v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb včetně přípravy rozhodnutí o odvolání (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) přestupkové řízení (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zpracovávání metodických stanovisek, odborných právních stanovisek a výkladů v oblasti zdravotnictví zpracovávání podkladů včetně rozhodnutí podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravotních služeb Co Vám můžeme nabídnout? Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků. pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna systém Cafeteria příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka) příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců možnost služebního bytu pracoviště v centru Prahy
Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru právo a právní věda, právo na vysoké škole v České republice znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č, 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, vše v platném znění velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet) Osobnostní předpoklady dobré komunikační schopnosti schopnost samostatného rozhodování Vítána znalost zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku zdravotnictví Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 27. ledna 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky. Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.
přibližná mzda zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu

Kontaktní informace

kontaktní osoba Jitka Steinbachová
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon
fax