zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (574) Počet poptávajících (8)Specialista / specialistka zdravotních služeb

Zakladní údaje

zaměstnání Specialista / specialistka zdravotních služeb
pro společnost Magistrát hlavního města Prahy
určeno pro

Informace o práci

Popis práce koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu podíl na organizaci a zajištění zdravotních služeb ve veřejném zájmu zajišťování, zpracovávání a vyhodnocování výsledků lékařské pohotovostní služby koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí metodické vedení a projednávání traumatologických plánů vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v rámci území hlavního města Prahy spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb při případné evakuaci lůžkových zdravotnických zařízení při krizovém ohrožení lůžkových zdravotnických zařízení v rámci hl. m. Prahy včetně zdravotnické dopravní služby zpracování metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky podíl na tvorbě zajištění krizových situací na území hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví - traumatologické plánování včetně zpracování Traumatologického plánu hlavního města Prahy kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákonů v oblasti zdravotnictví Co Vám můžeme nabídnout? Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna systém Cafeteria příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka) příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců možnost služebního bytu pracoviště v centru Prahy
Požadavky Jaké máme požadavky? vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice, nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v jiném studijním oboru znalost zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění znalost zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vše v platném znění velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet) Osobnostní předpoklady dobré komunikační schopnosti a schopnost samostatného rozhodování koncepční a analytické schopnosti přesnost, pečlivost a zodpovědnost Vítána znalost zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení o nich,v platném znění odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku zdravotnictví Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Zvláštní požadavek Z důvodu přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené vznikne uchazeči/uchazečce v případě přijetí do pracovního poměru povinnost předložit podkladové materiály pro ověření přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, případně povinnost předložit platné osvědčení fyzické osoby vydané Národním bezpečnostním úřadem, pokud je jeho držitelem/držitelkou.
přibližná mzda zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341 2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu

Kontaktní informace

kontaktní osoba Jitka Steinbachová
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon
fax