zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (568) Počet poptávajících (8)Právník Odboru dopravy

Zakladní údaje

zaměstnání Právník Odboru dopravy
pro společnost Statutární město Brno - Magistrát města Brna
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce Zajišťuje komplexně výkon samosprávy Referátu právních služeb, Oddělení majetkového a právního, Odboru dopravy MMB se zaměřením na řešení majetkoprávního vypořádání a nájmů. Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, tel.: 542 174 230, pospisek.pavel@brno.cz
Požadavky Kvalifikační předpoklady a požadavky: • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – právní směr, • orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu činnosti silničního hospodářství, zejména: - zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, • orientace v obecných právních předpisech vztahujících se k činnosti obcí, • uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, Internet, Outlook, ASPI, • vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost, asertivita, • velmi dobré organizační schopnosti, • velmi dobrý písemný a ústní projev. Dále výhodou: • praxe ve veřejné správě, • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (na funkční místo není zkouška předepsána), • znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina, ruština nebo francouzština), • řidičský průkaz min. skupiny B. Nabízíme: • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy), • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna, • 5 týdnů dovolené, • 4 dny indispozičního volna (sick days), • závodní stravování, • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy). Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 19.01.2022 (včetně) na adresu: Magistrát města Brna Personální oddělení Dominikánské nám. 1 601 67 Brno nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3. Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.
přibližná mzda platová třída 11 – platový tarif od 22.980,- Kč do 33.790,- Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu ihned po skončení VŘ

Kontaktní informace

kontaktní osoba Michaela Drahošová
e-mail drahosova.michaela@brno.cz
telefon 542127148
fax