zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (8)odborný rada v odd. právním a kontrolním

Zakladní údaje

zaměstnání odborný rada v odd. právním a kontrolním
pro společnost Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce 13.PT Popis služebního místa: (bližší informace: www.khsstc.cz/volní místa/nebídka služebních míst) -podílí se na přípravě koncepčních a metodických materiálů včetně standardizace kontrolních postupů; účastní se v odůvodněných případech výkonu SZD a jiných úředních úkonů na místě; je opráněnou úřední osobou ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolních zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o přestupcích; připravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkonů; podílí se na prošetřování stížností dle §175 správního řádu a vyřizování podnětů zahájení správního řízení; podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejíích s provozem služebního úřadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními předpisy (občanský zákoník, zákon o majetku státu apod.), zajišťuje jejich interní registraci,; podílí se na evidenci, event. i vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.; vyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS, provádí vnitřní kontrolu nad ostatní úřední činností a poskytuje zaměstnancům KHS právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů v ochraně veřejného zdraví a provozem úřadu, zastupuje KHS v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci. Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijím programu Typ pracovního/služebního poměru: služební poměr podle zákona 234/2014 Sb. Nabízíme: platový tarif dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění (13. platová třída), příspěvek na stravování formou stravenek + další benefity, - pružnou pracovní dobu, - 5 týdnů dovolené, zdravotní volno a další služební volna.
Požadavky
přibližná mzda 29 000 - 42 000 Kč
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Dittrichova 17, Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu 1.2.2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Jarmila Bičaniková
e-mail nadezda.hofstetrova@khsstc.cz
telefon 736521378
fax