zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (538) Počet poptávajících (18)Vrchní ministerský rada, odbor koordinace státní služby a vzdělávání

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní ministerský rada, odbor koordinace státní služby a vzdělávání
pro společnost Ministerstvo vnitra
určeno pro Na oddělení koordinace státní služby hledáme nového kolegu nebo kolegyni

Informace o práci

Popis práce • tvorba koncepce státní služby, • příprava návrhů právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblasti státní služby, zajišťování další metodické činnosti sekce pro státní službu (zpracování výkladových stanovisek, lektorské zajištění školení a seminářů), • zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a k návrhům nelegislativní povahy, • vyřizování podání v oblasti státní služby, zejména vyřizování stížností, • podíl na kontrolní činnosti sekce pro státní službu. Nabízíme: • kooperativní prostředí, • stálý a přívětivý kolektiv, • platovou stabilitu, • zaměstnanecké benefity: pružné rozvržení služební doby, možnost pravidelného výkonu služby z domova, až 6 dnů studijního volna ročně, až 5 dnů indispozičního volna ročně (tzv. sick days), 5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP aj.
Požadavky Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. prosince 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (9iutsan). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení koordinace státní služby odboru koordinace státní služby a vzdělávání – Č.j. MV-189164-2/OKV-2021“.
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Celá ČR
Místo výkonu práce Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. 1. 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Anna Kubová
e-mail anna.kubova@mvcr.cz
telefon 974 818 254
fax