zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (543) Počet poptávajících (18)Právník / právnička se zaměřením na právo EU

Zakladní údaje

zaměstnání Právník / právnička se zaměřením na právo EU
pro společnost Ministerstvo dopravy
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Charakteristika pracovní činnosti: Nabízíme zajímavou a pestrou práci umožňující seznámit se s různými činnostmi souvisejícími s členstvím České republiky v Evropské unii. Úspěšný kandidát se bude podílet na zajišťování implementace předpisů Evropské unie, a to účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcným útvarům Ministerstva dopravy při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek. Bude posuzovat slučitelnost navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a bude navrhovat opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Dále bude též posuzovat návrhy právních předpisů Evropské unie, zejména z hlediska předpokládaných dopadů těchto předpisů na vnitrostátní právní řád. Práce na obsazované pozici zahrnuje i zpracovávání stanovisek v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a koordinaci činností jednotlivých útvarů v této oblasti. Úspěšný kandidát se dále bude podílet na činnostech souvisejících s fungováním vnitřního trhu (tzn. posuzování návrhů vnitrostátních technických předpisů z hlediska potřeby jejich notifikace Evropské komisi a koordinace dalších činností s touto notifikací souvisejících, koordinace činností spojených s uznáváním odborné kvalifikace a s řešením případů postoupených Ministerstvu dopravy v rámci systémů Ministerstva průmyslu a obchodu SOLVIT a ProCoP) a bude v těchto záležitostech poskytovat právní podporu příslušným věcným útvarům Ministerstva dopravy. Nabízená pozice zahrnuje i oblast veřejné podpory, konkrétně posuzování navrhovaných a přijatých opatření z hlediska unijní právní úpravy veřejné podpory, přípravu a koordinaci notifikace opatření zakládajících veřejnou podporu Evropské komisi, projednávání těchto opatření s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí a zpracovávání stanovisek pro Evropskou komisi v rámci řízení o nedovolené veřejné podpoře. Předpokládá se rovněž zapojení úspěšného kandidáta do činností souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022.
Požadavky Požadavky kladené na uchazeče: • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo, • znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy • plnou svéprávnost, • trestní bezúhonnost, • zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu Nabízíme: • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené, • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;, • plný pracovní úvazek; • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy; • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu; • pracoviště v centru Prahy; • předpokládaný nástup v lednu 2022 nebo dle dohody. Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování (jídelna v budově ministerstva), příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, kartu Multisport, posilovna a tělocvična v budově ministerstva, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla, aj. V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit e-mailem na adresu: katerina.semelova@mdcr.cz, barbora.fiedlerova@mdcr.cz Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz Váš strukturovaný životopis a motivační dopis. V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text: „Výběrové řízení č. j. MD-35009/2021-010“. Termín pro zasílání přihlášek: do XX. listopadu 2021. Budeme se těšit na případnou spolupráci. Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
přibližná mzda 13 PT
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu leden 2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Barbora Fiedlerová
e-mail zamestnani@mdcr.cz
telefon +420225131602
fax