zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (539) Počet poptávajících (17)vrchní ministerský rada v oddělení trestně právní legislativy odboru legislativního

Zakladní údaje

zaměstnání vrchní ministerský rada v oddělení trestně právní legislativy odboru legislativního
pro společnost Ministerstvo spravedlnosti ČR
určeno pro absolventa, právníka s praxí

Informace o práci

Popis práce Jedná se o služební místo na dobu určitou na 0,5 úvazek. NÁPLŇ PRÁCE: Zajišťování: - sjednávání evropských předpisů v oblasti trestního práva s výjimkou oblasti mezinárodní justiční spolupráce, - přípravy a sjednávání mezinárodních smluv v oblasti práva trestního s výjimkou oblasti mezinárodní justiční spolupráce, - přípravy věcných podkladů pro jednání Výboru pro EU, CATS, Rady SVV a Výboru stálých zástupců (COREPER) v oblasti své působnosti, - účasti v rámci příslušných výborů a pracovních orgánů EU, při nichž prosazuje zájmy České republiky, - účasti v odborných komisích, při nichž prosazuje zájmy Ministerstva spravedlnosti na poli trestního práva, - v souvislosti se sjednáváním evropských předpisů v oblasti trestního práva a mezinárodních smluv v oblasti práva trestního, činnosti pracovních skupin, plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů a předpisů vlády, - projednání a vypořádání připomínek uplatněných v rámci připomínkového řízení, Zpracovávání: - stanovisek k materiálům pro jednání mezinárodních orgánů a orgánů EU, případně též k materiálům legislativní i nelegislativní povahy, které se dotýkají problematiky trestního práva, - informací k materiálům určeným pro jednání vlády legislativní i nelegislativní povahy, které se dotýkají problematiky trestního práva, - stanovisek k návrhům publikací soudních rozhodnutí z oblasti trestního práva. Podílení se: - na zpracování věcných záměrů zákonů a návrhů zákonů a jiných právních předpisů z oblasti práva trestního hmotného a procesního, včetně právních předpisů týkajících se postavení obětí v rámci trestního řízení, správy majetku zajištěného v trestním řízení, státních zastupitelství, probace a mediace, Vězeňské služby a právních předpisů v oblasti výkonu trestů a vězeňství, a nelegislativních materiálů týkající se této problematiky, a účastní se na jejich projednávání, - na posuzování materiálů v rámci připomínkového řízení v rozsahu svých kompetencí, - na činnosti příslušných podskupin Resortní koordinační skupiny ministerstva. Odpovědnost: - za plnění úkolů podle pokynů vedoucího oddělení a ředitele odboru v rozsahu oboru služby a platového zařazení. Spolupráce: - se všemi útvary Ministerstva spravedlnosti v rozsahu svých kompetencí.
Požadavky Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program v oboru právo a právní věda; znalost AJ alespoň na úrovni B2, znalost práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Office Outlook), dobré komunikativní schopnosti, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost, ochotu učit se novým věcem. Nabízíme 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, jazykové vzdělávací kurzy, pružnou pracovní dobu s částečnou možností homeoffice, další benefity - sauna, posilovna, masáže za zvýhodněné ceny, příspěvek na penzijní připojištění, dětská skupina od 1 roku, dítěte, multisport karta pro sportovní i relaxační využití Jedná se o výběrové řízení na služební místo podle zákona o státní službě. Podrobnosti jsou dostupné na úřední desce Ministerstva spravedlnosti.
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek placená výpomoc
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu 1.1.2022

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Aneta Hezinová
e-mail AHezinova@msp.justice.cz
telefon
fax