zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (543) Počet poptávajících (18)Ministerský rada v oddělení mezinárodního práva odboru evropského a mezinárodního práva

Zakladní údaje

zaměstnání Ministerský rada v oddělení mezinárodního práva odboru evropského a mezinárodního práva
pro společnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
určeno pro právníka s praxí, absolventa

Informace o práci

Popis práce Zapojení do aktivit souvisejících s předsednictvím ČR v Radě EU během 2. poloviny roku 2022. Právní poradenství při sjednávání mezinárodních dohod a jiných mezinárodních dokumentů spadajících do působnosti ministerstva. Poskytování stanovisek k jednotlivým právním otázkám vyplývajícím z uplatňování mezinárodních smluv v gesci ministerstva. Zastupování ministerstva a potažmo ČR v rámci mezinárodních organizací v gesci ministerstva. Posuzování právních otázek ve spojitosti se společnou obchodní politikou EU. Příprava pozic a stanovisek ČR k problematice ochrany investic v rámci společné obchodní politiky EU. Posuzování právních předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení, zejména co se týče jejich souladu s mezinárodně právními závazky ČR. Zpracování stanovisek k právním otázkám spojeným s členstvím ČR v OECD a problematikou ekonomické migrace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/statni-sluzba/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-podle-sluzebniho-zakona--264503/
Požadavky Pro výkon činností je potřebná plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost, znalost anglického jazyka odpovídající minimálně 2. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo.
přibližná mzda 13. platová třída + osobní ohodnocení
Kraj Praha
Místo výkonu práce Politických vězňů 20
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu bezprostředně po ukončení výběrového řízení/dohodou

Kontaktní informace

kontaktní osoba Tomáš Kozárek
e-mail kozarek@mpo.cz
telefon 224852743
fax