zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (543) Počet poptávajících (18)Asistent, asistentka soudce - úsek správního soudnictví

Zakladní údaje

zaměstnání Asistent, asistentka soudce - úsek správního soudnictví
pro společnost Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16
určeno pro VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké škole v České republice

Informace o práci

Popis práce Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracování podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po odborné stránce velmi rozmanitá, obsahově pestrá, z převážné části tvořená přípravou konceptů soudních rozhodnutí. Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, založený jmenováním, který se řídí § 36a zákona o soudech a soudcích a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení v 13. platové třídě je upraveno zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Doba výkonu funkce asistenta soudce se plně započítává do praxe relevantní pro účely vykonání odborné justiční zkoušky. Uchazeči nechť do 30. 11. 2021 včetně zašlou personalistce Krajského soudu v Brně Zdeňce Starnovské na e-mail ZStarnovska@ksoud.brn.justice.cz: strukturovaný životopis motivační dopis kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání fakultativně doklady k dosavadní praxi (např. hodnocení stáže, reference atp.) Krajský soud v Brně podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů. Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016 679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110 2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Po skončení výběrového řízení budou materiály s osobními údaji skartovány. Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.
Požadavky Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké škole v České republice trestní a morální bezúhonnost dobrá znalost práce na PC (MS Office 2010, právní informační systémy) vysoká úroveň písemného projevu v českém jazyce komunikační schopnosti Kromě obvyklých předpokladů pro výkon této profese se dále požadují nadprůměrné schopnosti právní argumentace, slušná znalost minimálně jednoho světového jazyka, schopnost pracovat samostatně a v případě potřeby i v časové tísni, schopnost bezproblémové spolupráce v kolektivu. Zájem o správní právo nebo specializace v tomto oboru výhodou.
přibližná mzda Platové podmínky se řídí zákonem č. 262 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341 2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platová třída 13 a stupeň dle započitatelné praxe).
Kraj Brno
Místo výkonu práce Rooseveltova 16
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. ledna 2022, případně dle domluvy

Kontaktní informace

kontaktní osoba Zdeňka Starnovská
e-mail zstarnovska@ksoud.brn.justice.cz
telefon 546514071
fax