zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (538) Počet poptávajících (16)NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT KONCIPIENTKA

Zakladní údaje

zaměstnání NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT KONCIPIENTKA
pro společnost JUDr. Ivo Havlíček, notář v Kroměříži
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Zavedená notářská kancelář se sídlem v Kroměříži, Stoličkova 2106 98, hledá vhodného uchazeče na pozici NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT KONCIPIENTKA; pozice je vhodná i pro čerstvé absolventy právnických fakult.

Zájemcům o uplatnění v notářské profesi nabízíme:

pestrou a zajímavou praxi pod vedením zkušeného školitele, zaměřenou na všechny pro notářskou praxi relevantní oblasti obchodního práva a občanského práva hmotného i procesního

hlavní zaměření kanceláře na právo obchodních společností, závazkové právo, majetkové právo rodinné a zejména právo dědické

osobní přístup zaručující odborný růst a praktický rozvoj dosud nabytých znalostí a dovedností s cílem umožnit úspěšné složení notářské zkoušky

širokou pracovní náplň v plné škále pověření dle § 19 notářského řádu

práci pro zajímavou klientelu napříč celou Českou republikou

příjemné pracovní prostředí v přátelské atmosféře stabilního pracovního kolektivu,

dlouhodobý pracovní poměr na plný úvazek s individuálně stanoveným ohodnocením, odpovídajícím nabízené pozici i osobním a odborným kvalitám uchazeče
Požadavky Od budoucího kolegy kolegyně očekáváme:

zápal pro věc, vstřícnost a komunikativnost, stylistickou obratnost, flexibilitu a učenlivost

okamžité splnění podmínek pro zápis do seznamu notářských koncipientů (§ 18 notářského řádu)

dobrou orientaci v odvětvích občanského práva hmotného i procesního a obchodního práva s důrazem na pochopení smyslu jednotlivých právních institutů

zvládnutí práce s textovým editorem, znalost psaní všemi deseti výhodou

řidičský průkaz skupiny B a znalost cizího jazyka jsou vítány


Výběrové řízení na obsazovanou pozici zajišťuje pro JUDr. Ivo Havlíčka, notáře v Kroměříži, společnost Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: tř. Kpt. Jaroše 1844 28, 602 00 Brno

Svůj životopis v elektronické podobě zašlete, prosím, k rukám Mgr. Ing. Tomáše Horkého, advokáta, na adresu: horky@thtak.czInformace o zpracování osobních údajů:

osobní údaje uchazečů - subjektů údajů - budou zpracovávány v rozsahu, v němž budou jednotlivými subjekty údajů prostřednictvím zaslaného životopisu správci sděleny, a to výlučně pro účely výběrového řízení na obsazovanou pozici

tyto osobní údaje budou zpracovávány, zejména pak uchovávány, pouze po dobu trvání příslušného výběrového řízení, tedy do uzavření pracovní smlouvy s nejvhodnějším uchazečem či do ukončení tohoto výběrového řízení jiným způsobem

osobní údaje uchazečů - subjektů údajů - budou ve výše uvedeném rozsahu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce - JUDr. Ivo Havlíčka, notáře v Kroměříži, kontaktní údaj správce: havlicek(at)notar-kromeriz.cz; adresa sídla: Kroměříž, Stoličkova 2106 98 - spočívajících v provedení výběrového řízení na obsazení pracovního místa notářského koncipienta koncipientky jmenovaného notáře

osobní údaje uchazečů - subjektů údajů - nebudou strojově zpracovávány, profilovány, zpracovávány pro jiný účel, než pro jaký budou shromážděny, ani žádnou formou předány či zpřístupněny třetím stranám, do třetí země či mezinárodní organizaci

zpracovatelem osobních údajů uchazečů - subjektů údajů - pro správce bude Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., kontaktní údaj zpracovatele: horky(at)thtak.cz, adresa sídla: tř. Kpt. Jaroše 1844 28, 602 00 Brno

uchazečům - subjektům údajů - náleží veškerá práva plynoucí z čl. 12- 22 GDPR.
přibližná mzda dle individuální dohody
Kraj Zlín
Místo výkonu práce Kroměříž
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu ihned

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát
e-mail horky@thtak.cz
telefon 420 538 728 960
fax