zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (540) Počet poptávajících (11)vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory státní služby

Zakladní údaje

zaměstnání vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory státní služby
pro společnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Hlavní náplň činností:
- Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.
- Činnosti spojené s tvorbou celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob.
- Výkon činností v oblasti řízení ve věcech služby podle zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a služebních předpisů, řešení agendy odvolacích a přezkumných řízení i s vazbou na podřízené služební úřady.
- Vyřizování stížností podle zákona č. 234 2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Zajištění činností sekretariátu Kárné komise I. stupně v ministerstvu.
- Poskytování právní a metodické podpory útvarům v sekci státního tajemníka v správních činnostech podle zákona č. 500 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se záležitostí státní služby.
- Poskytování právní podpory útvarům v sekci státního tajemníka při vykonávání agendy dle zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, whistleblowingu a řešení protikorupční agendy.
- Zpracování relevantních návrhů služebních předpisů a jiných řídicích aktů.
- Posuzování a příprava stanovisek k materiálům předkládaným ministerstvem vládě, k materiálům předkládaným k posouzení a stanovisku náměstkem ministra vnitra pro státní službu a dalším relevantním materiálům.
Požadavky Požadavky kladené na uchazeče najdete na webových stránkách MPSV v sekci "Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů a resortu" organizace MPSV
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 2. ledna 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. tereza Chytilová
e-mail tereza.chytilova@mpsv.cz
telefon 950192161
fax