zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (669) Počet poptávajících (16)odborný rada - právník v oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ústředí ČSSZ

Zakladní údaje

zaměstnání odborný rada - právník v oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ústředí ČSSZ
pro společnost Česká správa sociálního zabezpečení
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Náplň činnosti na tomto služebním místě spočívá v poskytování odborného poradenství ve vymezeném úseku státní správy s celostátní působností a vykonávání konzultační činnost při zadávání veřejných zakázek v ČSSZ. Připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek (zadávací dokumentaci)
na základě požadavků příslušných organizačních útvarů. Konzultuje obsah zadávací dokumentace
s organizačními útvary, které uplatnily požadavek na předmět veřejné zakázky. Konzultuje právní náležitosti zadávací dokumentace s oddělením právní služby a zapracovává jeho požadavky
do zadávací dokumentace tak, aby byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Podává uchazečům dodatečné informace k zadávací dokumentaci a odpovídá na jejich dotazy týkající
se předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek. Poskytuje konzultace při provádění zadávacích řízení veřejných zakázek malého rozsahu na základě požadavků příslušných organizačních útvarů. Plní další úkoly v souladu se sjednaným druhem práce dle pokynů nadřízeného.
Požadavky Výkon činnosti vyžaduje hlubokou orientaci v problematice zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134 2016 Sb. v platném znění a příslušných prováděcích předpisů a orientační znalost zákona
č. 89 2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Dále se vyžaduje uživatelská znalost práce na PC převážně MS Office, preciznost a samostatnost.
přibližná mzda od 25210 - 37890
Kraj Praha
Místo výkonu práce ČSSZ Praha, Křížová 25
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu prosinec 2018

Kontaktní informace

kontaktní osoba Bc. Iva Kopecká
e-mail iva.kopecka@cssz.cz
telefon 420 257 063 619
fax