zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (501) Počet poptávajících (15)VEDOUCÍ ODDĚLENÍ METODIKY PRÁVNÍHO AUDITU

Zakladní údaje

zaměstnání VEDOUCÍ ODDĚLENÍ METODIKY PRÁVNÍHO AUDITU
pro společnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
určeno pro

Informace o práci

Popis práce metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu
zpracovává vzorové smlouvy s ohledem na aktuální vývoj legislativy a judikatury
metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standardů) vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu
podílí se na zpracování vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu
zpracovává právní stanoviska a vyjádření pro potřeby GŘ a náměstků
zpracovává právní stanoviska (s výjimkou § 13 zákona o č. 201 2002 Sb.) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby týkající se aplikace právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu
zajišťuje právní audit právních jednání v kompetenci GŘ a náměstků
zpracovává připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení legislativního procesu (eKLEP) a připomínky v rámci vnitřního (resort MF) připomínkového řízení
zabezpečuje přípravu legislativních návrhů
poskytuje součinnost samostatnému oddělení Veřejných zakázek v oblasti právní a zpracovává návrhy smluv

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 29. srpna 2019 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz
předmět e-mailu: VŘ VO Metodiky právního auditu
Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
praxe v oblasti majetkoprávní problematiky výhodou
praxe ve vedoucí pozici výhodou
znalost práce s informačním systémem eKLEP výhodou
znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (např. zákona č. 219 2000 Sb., zákona č. 201 2002 Sb., aj.)
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost
znalost práce s PC (MS Office)
komunikační a organizační schopnosti
praxe ve veřejné správě výhodou
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201 2002 Sb.
splnění podmínek ustanovení § 2 zákona č. 451 1991 Sb. a lustrační osvědčení
přibližná mzda základní plat od cca 29 tis. do 40 tis. Kč dle praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 tis. Kč, čtvrtletní odměny
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1.10.2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Bc. Martina Agyagosová
e-mail podatelna@uzsvm.cz
telefon
fax