zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (546) Počet poptávajících (11)Právník, právnička

Zakladní údaje

zaměstnání Právník, právnička
pro společnost Ministerstvo dopravy
určeno pro Právník s praxí

Informace o práci

Popis práce zpracovávání správních rozhodnutí ve věcech pozemních komunikací v rozsahu stanoveném zákonem č. 13 1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích);
zpracovávání rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutím podřízených silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů pro dopravní stavby;
spolupráce na přípravách novelizace zákona o pozemních komunikacích, prováděcích právních předpisů k zákonu o pozemních komunikacích;
zpracovávání stanovisek k právním předpisům z oboru pozemních komunikací;
spolupráce s ostatními resorty při tvorbě právních předpisů v oboru pozemních komunikací;
v rámci kompetence Ministerstva dopravy zajištění právní agendy související s vyřizováním stížností ve věcech pozemních komunikací;
provádění metodické činnosti na úseku právní agendy v oboru pozemních komunikací;
spolupráce při kontrolách výkonu státní správy krajskými úřady a magistrátem hlavního města Prahy;
zastupování Ministerstva dopravy před soudy ve věcech týkajících se působnosti odboru (např. odpovědnost za škodu vzniklou uživatelům pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, žaloby proti rozhodnutím správního orgánu, apod.).
Požadavky Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
přibližná mzda 25.300 - 37.900
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby volná / podle dohody
datum možného nástupu 1. 1. 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Monika Kantnerová
e-mail zamestnani@mdcr.cz
telefon 225 131 413
fax