zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (539) Počet poptávajících (11)vedoucí oddělení právní podpory státní služby

Zakladní údaje

zaměstnání vedoucí oddělení právní podpory státní služby
pro společnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Hlavní náplň:
- Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.
- Odpovědnost z pozice představeného za řádné zajištění agend spadajících do působnosti oddělení právní podpory státní služby, a to za:
- výkon činností v oblasti správního řízení v záležitostech státní služby;
- odvolací a přezkumná řízení i s vazbou na podřízené služební úřady;
- právní a metodickou podporu útvarům v sekci státního tajemníka v správních činnostech týkajících se záležitostí státní služby;
- zajištění a koordinace vyřizování stížností týkajících se výkonu státní služby podle zákona o státní službě a správního řádu;
- právní podporu útvarům v sekci státního tajemníka při vykonávání agendy dle zákona o svobodném přístupu k informacím, řešení záležitostí podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a protikorupční agendy.
- Výkon funkce tajemníka a zajištění činností sekretariátu Kárné komise I. stupně v ministerstvu.
- Zpracování komplexních právních analýz a stanovisek v oblasti státní služby a komplexních aktů řízení.
- Posuzování a příprava stanovisek k materiálům předkládaným ministerstvem vládě, k materiálům předkládaným k posouzení a stanovisku náměstkem ministra vnitra pro státní službu a dalším relevantním materiálům.
- Posuzování zpracování návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu z hlediska podmínek výkonu státní služby.
Požadavky Požadavky kladené na uchazeče najdete na webových stránkách MPSV v sekci "Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů a resortu" organizace MPSV
přibližná mzda 14. platová třída
Kraj Praha
Místo výkonu práce MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 2. ledna 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Mgr. tereza Chytilová
e-mail tereza.chytilova@mpsv.cz
telefon 950192161
fax