zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (523) Počet poptávajících (16)právník-specialista na přestupky v oblasti životního prostředí

Zakladní údaje

zaměstnání právník-specialista na přestupky v oblasti životního prostředí
pro společnost Městská část Praha 11
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Pracovní náplň nabízené pozice: představuje výkon státní správy a výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích dle zákona č. 250 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Na základě došlých oznámení o přestupku od orgánů policie, fyzických či právnických osob, případně na základě poznatků zjištěných pracovníky odboru, bude referent provádět nezbytné správní úkony k projednání širokého spektra přestupků. Konkrétně se jedná o vybrané přestupky proti veřejnému pořádku podle zákona č. 251 2016 Sb., o některých přestupcích, a zejména pak projednávání přestupků za porušení povinností či protiprávní jednání vyplývající ze speciálních zákonů v oblasti ochrany životního prostředí (např. nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les, porušení zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona na ochranu zvířat proti týrání, apod.). Součástí výkonu svěřené agendy je také práce s Automatizovaným systémem právních informací (ASPI), programem pro evidenci přestupků v rámci Úřadu MČ Praha 11 a v případě přestupků proti veřejnému pořádku též provádění nezbytných úkonů v Centrální evidenci přestupků (ISEP) zápis pravomocných rozhodnutí o přestupku, kontrola případných předchozích záznamů týkajících se obviněného nebo podezřelého z přestupku, atd.
Požadavky vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu
požadovaný obor, zaměření: - obor právo na VŠ v ČR (nejméně magisterský studijní
program) nebo obory s jiným právním zaměřením na VŠ v ČR
(nejméně bakalářský studijní program)
přibližná mzda 19.760-39.740,-Kč, po zkušební době osobní ohodnocení, další benefity
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 11
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu po ukončení výběrového řízení (březen 2019), bližší info o VŘ na www.praha11.cz, volná místa

Kontaktní informace

kontaktní osoba Olga Pristašová
e-mail pristasovao@praha11.cz
telefon 725552560
fax