zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (541) Počet poptávajících (20)Zadávání veřejných zakázek - referent

Zakladní údaje

zaměstnání Zadávání veřejných zakázek - referent
pro společnost Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5
zastoupena tajemníkem Úřadu městské části Praha 5
vyhlašuje dne 4. 9. 2019 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa úředníka úřednice

Referent oddělení zadávání veřejných zakázek
v Odboru legislativním a právním, Úřad městské části Praha 5

Sjednaný druh práce: Referent oddělení zadávání veřejných zakázek, s místem výkonu práce Praha 5, v platové třídě 10.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Náplň práce:
Zaměstnanec se podílí na výkonu správních činností v oblasti samostatné působnosti v rozsahu daném právními předpisy a statutem h. m. Prahy, zejména
připravuje zadávací dokumentace a dalších související podklady, zejména pro zadávací řízení veřejných zakázky malého rozsahu, posuzuje došlé nabídek, organizuje jednání hodnotících komisí, eviduje a archivuje příslušnou dokumentaci,
připravuje písemné podklady (stanoviska, zpráva apod.) a materiály pro jednání Rady městské části a Zastupitelstva městské části, nebo jiných poradních orgánů (komisí, výborů, apod.),
zajišťuje administrativní práce na profilu zadavatele,
komunikuje s poskytovatelem profilu zadavatele E-ZAK, Gemin,
komunikuje s externími dodavateli služeb v oblasti poradenství a administrace veřejných zakázek.
Požadavky Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadovaný obor, zaměření:
právní, ekonomické, veřejnosprávní, apod.

Požadované znalosti a dovednosti:
orientace v obecných právních předpisech,
znalost zákona č. 131 2000 Sb., o hl. městě Praze, zákona č. 500 2004 Sb., správní řád, zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů,
pokročilá znalost práce na PC (Excel, Word, Internet),
znalost práce v E-ZAK.
Další dovednosti a schopnosti:
orientace v orgánech veřejné moci a spolupracujících organizacích,
schopnost samostatné analytické, metodické a koncepční činnosti,
výborné komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu,
asertivita, empatie, flexibilita, předpoklady k samostatné i týmové práci, organizační schopnosti,
přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost
Výhody:
praxe v daném oboru,
praxe ve státní správě či samosprávě,
orientace v IS GINIS, PROXIO aj.
přibližná mzda Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 19.760 Kč do 29.740 Kč a bude určen dle délky praxe; osobní příplatek může být poskytnut až do výše 29.740 Kč; nárok na mimořádné odměny je posuzován čtvrtletně.
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha 5 - Smíchov
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu dohodou

Kontaktní informace

kontaktní osoba Monika Mesznerová
e-mail monika.mesznerova@praha5.cz
telefon 257 000 848
fax