zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (501) Počet poptávajících (15)Vrchní rada v odboru právním a zahraničním

Zakladní údaje

zaměstnání Vrchní rada v odboru právním a zahraničním
pro společnost Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Pra ha 7
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
koordinaci a zajišťování agend s unijním a zahraničních prvkem;
komunikaci prostřednictvím systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI);
koordinaci zahraničních služebních cest a zahraničních jednání zaměstnanců;
zajišťování a revizi překladů písemností;
rešerši a analýze mezinárodních dokumentů v oblasti ochrany osobních údajů.
Požadavky Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost ) podané ve lhůtě do 25. srpna 2019.
Podrobné informace k podání přihlášky naleznete na: www.uoou.cz odkaz: úřední deska - nabídka služebních míst.
přibližná mzda 36000 - 50000
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1.10.2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Ing. Miloslava Svobodová
e-mail miloslava.svobodova@uoou.cz
telefon 234665359
fax