zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (524) Počet poptávajících (14)Právník

Zakladní údaje

zaměstnání Právník
pro společnost Městská část Praha 10
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 23. 1. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

právník
oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím
Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím
s místem výkonu práce Praha
v platové třídě 11

Odbor kontroly a komunikace Úřadu městské části Praha 10 hledá nového kolegu či kolegyni na pracovní pozici právník v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím. Požadujeme především loajalitu, profesionální přístup a zájem o oblast veřejného práva, problematiku lidských práv a práv občanů územního samosprávného celku. Preferujeme schopnost analytického myšlení, samostatný a originální úsudek při řešení problematických situací, schopnost pracovat v kolektivu a dobrou znalost českého jazyka. Nabízíme dynamickou a rozmanitou náplň práce ve výše uvedených právních oblastech v přátelském a nekonfliktním odborném týmu

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (vhodné i pro absolventa).

požadovaný obor, zaměření
právo, právní vědy

požadované znalosti
znalost práce na PC (MS Office, ASPI, Internet);
velmi dobrá orientace v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 131 2000 Sb., a souvisejících právních předpisů (předchozí praxe v této oblasti vítána);
zkušenosti s vedením správního řízení, popř. správního trestání výhodou;
vyžadovaná znalost a orientace v problematice zák. č. 106 1999 Sb., 101 2000 Sb., 85 1990 Sb.;

další dovednosti, schopnosti velmi dobré komunikační schopnosti (slovem i písmem), pečlivost, spolehlivost, samostatnost, ochota a schopnost dále se vzdělávat, zodpovědnost a psychická odolnost, schopnost analytického a koncepčního myšlení, schopnost samostatného rozhodování a týmové práce.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312 2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312 2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 11. 2. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa:


Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10


Obálku označit slovy: Výběrové řízení: právník oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím v OKK ÚMČ Praha 10 11. třída


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.V Praze dne 21. 1. 2019

Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10
Požadavky
přibližná mzda 26000-32000
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu ihned

Kontaktní informace

kontaktní osoba Aneta Trmalová
e-mail aneta.trmalova@praha10.cz
telefon 267093722
fax