zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (523) Počet poptávajících (16)Právník

Zakladní údaje

zaměstnání Právník
pro společnost Odvolací finanční ředitelství
určeno pro Vhodné pro absolventy právnických a ekonomických oborů i pro právníky s praxí!

Informace o práci

Popis práce Vyřizování řádných a mimořádných opravných prostředků a dozorčích prostředků v daňovém řízení a ve správním řízení včetně zpracování rozhodnutí v působnosti celé České republiky.


Zpracovávání stanovisek k řádným a mimořádným opravným prostředkům nebo dozorčím prostředkům, jejichž vyřízení je v kompetenci GFŘ v působnosti celé České republiky.

Vyřizování dalších procesních institutů v daňovém a ve správním řízení (stížnosti, nicotnost, nečinnost, podjatost, mlčenlivost, navracení lhůty v předešlý stav, neúčinnost doručení, delegace místní příslušnosti atd.) v působnosti celé České republiky a zpracovávání stanovisek k těmto procesním institutům, je-li k dalšímu postupu příslušné GFŘ nebo MF.

Vyřizování žalob a kasačních stížností ve správním soudnictví a případy ústavních stížností, tj. zpracovávání vyjádření k žalobám, vyjádření ke kasačním stížnostem a k ústavním stížnostem a zpracovávání kasační stížnosti podávané OFŘ - vše v působnosti celé České republiky.

Zastupování OFŘ ve sporech ve správním soudnictví a před krajskými soudy a před Nejvyšším správním soudem a před Ústavním soudem - vše v působnosti celé České republiky.
Požadavky VŠ vzdělání
- schopnost kvalitního písemného projevu v češtině (PC Word)
- schopnost samostatné práce


Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 25. 2. 2019 včetně. Formulář žádosti spolu s dalšími informacemi o vypsaném výběrovém řízení naleznete na stránkách finanční správy.

www.financnisprava.cz cs financni-sprava nabidka-zamestnani


Možnost podílet se a řešit právně a daňově zajímavé kauzy s celostátní působnostíMožnost průběžného vzdělávání, zahraničních stáží


Možnost čerpat placené studijní volno


5 týdnů dovolené


12. platová třída


Pružná pracovní doba
přibližná mzda 25430 - 55095
Kraj Brno
Místo výkonu práce Brno
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. 4. 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Bc. Petra Špičáková
e-mail Petra.Spicakova@fs.mfcr.cz
telefon 542 191 208
fax