zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (500) Počet poptávajících (15)Dvě pozice na právničku právníka (odboru školství, mládeže a sportu; oddělení právního a krajského živnostenského úřadu

Zakladní údaje

zaměstnání Dvě pozice na právničku právníka (odboru školství, mládeže a sportu; oddělení právního a krajského živnostenského úřadu
pro společnost Kraj Vysočina
určeno pro Absolvent

Informace o práci

Popis práce Pozice na oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
zajišťuje právní agendu odboru
podílí se na přípravě právních předpisů kraje na svěřeném úseku
plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na svěřeném úseku
Pozice na odboru školství mládeže a sportu:
zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru školství v územní působnosti kraje
posuzuje veřejnoprávní smlouvy z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem
připravuje návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení
zajišťuje právní podporu výkonu zřizovatelských funkcí vůči školským organizacím kraje
koordinuje a zajišťuje posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem - nostrifikace zahraničního vzdělání.
Požadavky požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obojí právního zaměření)
orientaci v systému veřejné správy ČR, problematice územních samosprávných celků (zákon č. 129 200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
schopnost orientace v právních předpisech, právní myšlení
schopnost logického úsudku, vyvozování spojitostí a závěrů
vysokou úroveň ústního i písemného projevu
smysl pro týmovou práci
flexibilitu, schopnost učit se nové věci a řešit problémy
vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
řidičské oprávnění skupiny B , schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
Plné znění inzerátu společně s bližšími informacemi najdete na www stránkách Kraje Vysočina v sekci volná pracovní místa, pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina. Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 20. 9. 2019 do 12.00 hod. Aby Vám nějaké další nové vyhlášené výběrové řízení neuniklo, můžete si zde nastavit odběr novinek.
přibližná mzda 21480-32290
Kraj Jihlava
Místo výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu říjen 2019

Kontaktní informace

kontaktní osoba Jana Činčárová
e-mail cincarova.j@kr-vysocina.cz
telefon 564 602 151
fax