zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (523) Počet poptávajících (16)právník právnička

Zakladní údaje

zaměstnání právník právnička
pro společnost Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
určeno pro

Informace o práci

Popis práce právník právnička v odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (kód 2770)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou po dobu mateřské dovolené, případně rodičovské dovolené. Bližší informace o pracovním místě naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte do 20. února 2019 na adresu uvedenou v oznámení o volném pracovním místě na www.praha.eu.

Nabízíme
stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
pružnou pracovní dobu
osobní příplatek po zkušební době
podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
5 týdnů dovolené
3 dny zdravotního volna (sick days)
příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců dětská skupina
příspěvek na stravování formou stravenek
příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Požadavky Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
znalost právních předpisů v oblasti památkové péče a souvisejících právních předpisů
znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy (např. ASPI)
orientace ve státní správě
komunikační dovednosti, velmi dobrá vyjadřovací schopnost v písemném i mluveném projevu, pečlivost, analytické myšlení
výhodou praxe ve veřejné správě a nebo praxe na úřadě s výkonem státní správy v oblasti památkové péče
vítána úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512 2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Náplň práce
Právní činnosti v oblasti péče o statek světového kulturního dědictví Historické centrum Prahy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
Zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti památkové péče.
Sledování rozhodnutí, deklarací, doporučení a dalších mezinárodních dokumentů UNESCO.
Poskytování informací týkajících se Historického centra Prahy správci statku (tj. hlavnímu městu Praze), Radě světové památky, orgánům činným v památkové péči a veřejnosti včetně prošetřování podnětů a stížností ze strany veřejnosti.
Příprava dokumentů pro jednání Rady světové památky a orgánů hlavního města Prahy.
Organizační a technické zajišťování jednání věcně příslušných poradních sborů a komisí Rady hlavního města Prahy.
Monitoring památky světového dědictví, zpracování periodických a monitorovacích zpráv o statku, Management plánu a jejich aktualizace.
Zpracovávání zpráv pro mezinárodní orgány a plnění dalších úkolů plynoucích z Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO.
Prezentace památky světového dědictví a osvětová činnost. Reprezentace správce památky. Spolupráce se sdružením České dědictví UNESCO.
Příprava a koordinace koncepčních, prezentačních a propagačních projektů a akcí, vyhledávání a správa monitoringu tisku.
Zajišťování informovanosti veřejnosti, včetně webových stránek.
přibližná mzda v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 341 2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263 2018 Sb.
Kraj Praha
Místo výkonu práce Praha
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Jitka Steinbachová
e-mail kariera.magistrat@praha.eu
telefon 236003235
fax MHMP