zpět na hlavní stranu/nápověda

Nabídek k zaměstnání (470) Počet poptávajících (13)PRÁVNÍ AUDITOR

Zakladní údaje

zaměstnání PRÁVNÍ AUDITOR
pro společnost Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
určeno pro

Informace o práci

Popis práce Zpracovávání návrhů podání k soudům, správním úřadům a jiným orgánům.
Provádění komplexní právní kontroly - audit všech právních jednání v podpisové kompetenci ředitele odloučeného pracoviště, ředitele územního pracoviště, generální ředitelky.
Vypracovávání smluv.
Specializovaná odborná činnost v oblasti majetkoprávní a restituční.
Metodická činnost v oblasti majetkoprávní.
Požadavky Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Vhodné i pro absolventy (diplom při nástupu do pracovního poměru nutný.)
Výborná znalost občanského práva a právních předpisů upravujících činnost Úřadu (např. č.219 2000 Sb., zákon č.201 2002 Sb.).
Státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Trestní bezúhonnost.
Splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č.201 2002 Sb.
přibližná mzda platové zařazení podle NV č. 341 2017 Sb.
Kraj České Budějovice
Místo výkonu práce České Budějovice
úvazek plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba
datum možného nástupu dle dohody

Kontaktní informace

kontaktní osoba Dana Němcová
e-mail dana.nemcova@uzsvm.cz
telefon
fax